Simon Busk

Fysioterapeut / Personlig træner

Som fyisoterapeut bruger jeg evidensbaseret viden, klinisk ræssonering og den biopsykosociale modell for at give mine klienter den bedste mulige vej til selvhjupenhed. Jeg fokuserer på at give mine klienter de redskaber til at selv kunne håndtere eventuelle smerter og skader. Vejen der hen går ofte igennem at bevæge sin krop, og gradvis eksponere den for belastninger.